ilk Yardım Kursu Ankara

  • #1 ilk yardım kursu

  • #2 şampiyon mesleki eğitim kursu


İlk Yardım Kursu Ankara

Şampiyon Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları olarak Ankara Kızılay ve Batıkent semtlerinde Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi vermekteyiz.ilk yardım eğitimini bitiren katılımcılar ilk yardımcı kimliği ve ilk yardım sertifikası almaya hak kazanırlar.

Ankara Şampiyon Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının, ilkyardım eğitimleri eğitim programı, süresi ve ücretleri bakanlıkça belirlenmekte olup, eğitimler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.  Sınavlar ise, İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde teorik ve uygulama sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir.Tüm kurum ve  kuruluşlarında 28 Mart 2006 tarihinden itibaren uygulamaya giren ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiş olup, tehlikeli ve riskli gruba dahil olan işyerlerinde her 10 personelden 1 kişinin ilkyardımcı istihtam etmesi mecburidir. Risk grubu dışında kalan kuruluşlarda ise her 20 çalışandan 1 kişinin ilkyardım eğitimi ve sertifikası bulundurma mecburiyeti vardır. İlkyardım eğitimi ve sertifikası almak için 2 günlük toplamda 16 saatlik eğitime katılıp, eğitimden sonra ise İstanbul İl sağlık Müdürülüğü’nün belirlediği tarihte uygulamalı ve yazılı sınava girip 100 üzerinden 85 puan alması gerekmektedir. Sınavı başarı ile geçen kursiyerlere ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi düzenlenir. Bu 16 saatlik eğitimin tamamına katılım zorunludur.Alınan belgeler 3 yıl süre  geçerlidir. ilkyardım eğitimi için istenen evrak ise 2 adet resim ile nüfus cüzdanı fotokopisidir.

Neden İlkyardım?

İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir. İlkyardım bilinciyle bu durumun büyük ölçüde düzeltilebilir, ölüm ve sakatlanmaların azaltılması mümkün olur.

Trafik kazlarında ölümlerin % 10 ilk 5 dakikada (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır) % 50 kadarı ise ilk 30 dakikada meydana geliyor.

Yaralanma, ölüm olaylarının dördüncü ana nedenidir. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır. Yaralanma ölümlerinin %22’si trafik kazaları sonucu oluşmaktadır.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile bu ölümlerin yaklaşık yarısını önlemek mümkündür. Bu durum ilkyardımın önemini açıkça göstermektedir.

İlkyardım eğitimine harcanan kaynak ekonomik hayatı da kurtarmaktadır. Dolayısıyla ölüm ve sakatlanmaların üretime olumsuz etkilerini önlenebilmektedir.

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık görülmektedir. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım eğitimi zorunludur.

Günlük hayatta meydana gelen kaza ve hastalıklardan birçok insan zarar görmektedir. Ancak bunlardan daha acı olanı yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle hastalara yarar yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olmaktadır.


36 Yıllık Birikimiyle Şampiyon Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları